Sol et luna - Mieczysław Eligiusz Litwiński i Zuzanna Saba Krasoczko
 
 
Witamy ......
Sol et Luna, to my:

Mieczysław Eligiusz Litwiński  kompozytor, ¶piewak, multinstrumentalista - gra na wielu instrumentach Wschodu i Zachodu. Mieszkał i tworzył także w Stanach Zjednoczonych i na Litwie.

Tam komponował muzykę do teatru i do tańca współczesnego i rozwijał swoj± karierę solow±. Prowadził własne zespoły (m.in. Litwinski Ensemble and Choir, orkiestrę kameraln± złożon± z muzyków graj±cych na klasycznych instrumentach zachodnich i wschodnich oraz chór złożony ze ¶piewaków - solistów wykształconych przez kompozytora). W Polsce współpracuje m.in. z teatrami: "Węgajty","Gardzienice", "Wierszalin", "Montownia", a także jest członkiem sekstetu kompozytorów polskich graj±cych głównie muzykę free, o nazwie "Kawalerowie Błotni". Tworzy własne spektakle (Missa Pagana,"misterium polne" - spektakl plenerowy wiejski - z własn± muzyk± i reżyseri±).

Saba Zuzanna Krasoczko   ¶piewaczka, aktorka nurtu off, językoznawczyni, tłumacz, pedagog - o wykształceniu solowym klasycznym, wzbogaconym o do¶wiadczenia ¶piewu z kręgu bizantyjskiego oraz ¶piewu perskiego.

¦piewała jako solistka i w teatrze dramatu liturgicznego Schola Teatru "Węgajty" w wielu krajach Europy. Współpracuje z "Projektem Terenowym" "Węgajty". Wykonuje muzykę ludow± litewsk± i klasyczn± muzykę persk±. W duecie "Sol et Luna" z Mieczysławem Litwińskim nie tylko koncertowała w wielu krajach Europy (od Estonii po Rzym) i Iranie, ale również współtworzyła muzykę do spektakli, m. in. teatru modern dance "Pat Cremins Wyoming" i spektaklu pantomimy Nowojorczyka Christophera Yeatmana.


22 stycznia 2012 r.

licznikZaslepka